Menu

Obchodní podmínky

 

Majitel a provozovatel: Ivana Filipovičová, Na Volvách 24, 66491 Ivančice, IČ 87249197, DIČ CZ8658024166

Kontaktní informace:

Telefon do skladu: 775 680 846
E-maily ohledně objednávek: obchod@anavy.cz
E-maily na majitele a provozovatele: iva@anavy.cz

Doručovací adresa: Fakturační adresa:

Ivana Filipovičová
Tovární 1/5
66491 Ivančice

Ivana Filipovičová
Na Volvách 24
66491 Ivančice

FAKTURAČNÍ ADRESA NESLOUŽÍ K ZASÍLÁNÍ REKLAMACÍ A VRATEK.

 

Bankovní spojení:

- pro platby v CZK
FIO Banka - 2601166937 / 2010, IBAN: CZ0520100000002601166937, BIC: FIOBCZPPXXX

- pro platby v EUR
FIO Banka - IBAN: CZ3420100000002500468290, BIC: FIOBCZPPXXX

 

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje zde uvedené obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné.

Prodávající: viz Majitel a provozovatel

Kupující: spotřebitel, který objednává zboží u prodávajícího

Záruční list, daňový doklad:

Daňový doklad vystavený prodávajícím, který obsahuje zákonem stanovené minimum náležitostí.

Objednávka, kupní smlouva:

a) Objednávka učiněná v e-shopu, e-mailem nebo písemně, je návrhem kupní smlouvy. V případě tiskových chyb si prodávající vyhrazuje právo informovat spotřebitele o nastalé změně v návrhu kupní smlouvy. Jestliže nebude spotřebitel s navrženou změnou souhlasit, má právo od návrhu kupní smlouvy do 24h odstoupit bez sankcí.

b) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů. Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny) oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky.

c) Potvrzením objednávky stvrzuje spotřebitel souhlas s obchodními podmínkami, platnými v den podání objednávky.

d) Kupní smlouva je uzavřena odesláním mailového potvrzení o odeslání objednaného zboží na mailovou adresu kupujícího.

e) Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku dokud není kupujícímu doručeno mailové potvrzení o odeslání objednaného zboží na mailovou adresu kupujícího. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího.

 

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou položky uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje dodat zboží bez závad, opatřené českým návodem k použití a platným daňovým dokladem.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu.

 

3. Dodací lhůta

Zboží je expedováno nejdéle do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky v případě platby dobírkou nebo do 7 pracovních dnů od přijetí platby na účet (v závislosti na zvoleném způsobu platby).

Pokud není požadované zboží skladem, bude zákazník obratem informován na uvedené kontakty a zboží bude doručeno v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 2 týdnů od přijetí objednávky nebo platby na účet.

Ve zvláštních případech, u zboží na objednávku, je termín dodání uveden zvlášť vždy u konkrétního zboží.

Kupující bude v co nejkratší době od učinění objednávky informován o přijetí a jejím následném zpracování.

 

4. Cena a platba zboží

Uvedené ceny v e-shopu jsou platné v okamžiku objednání - nejedná-li se o tiskovou chybu, viz bod 1 (odstavec Objednávka, kupní smlouva - písmeno a)).

Kupní cenu lze uhradit při převzetí zásilky u zvoleného typu dodání nebo předem na účet prodávajícího.

 

5. Cena dopravného

Při dodání zboží bude kupujícímu účtováno dopravné dle zvoleného dopravce a dle zvoleného typu platby. Výše dopravného pro danou objednávku se zobrazí v košíku při rekapitulaci objednávky. Přesné informace najdete v tomto ceníku dopravného.

Platba na dobírku -- k poštovnému bude přičtena částka 30,- Kč.

OSOBNÍ ODBĚRY: lze realizovat ve skladu společnosti na adrese Tovární 1/5, Ivančice: 10 Kč (zboží je třeba nejdříve uhradit bankovním převodem a na čase vyzvednutí se předem domluvit).

Výše uvedené podmínky platí pro koncové zákazníky. Poštovné pro velkoodběratele se řídí samostatnými Velkoobchodními podmínkami.

Bankovní spojení:

- pro platby v CZK
FIO Banka - 2601166937 / 2010, IBAN: CZ0520100000002601166937, BIC: FIOBCZPPXXX

- pro platby v EUR
FIO Banka - IBAN: CZ3420100000002500468290, BIC: FIOBCZPPXXX

 

6. Záruka

Pokud není stanoveno jinak, trvá záruční lhůta 24 měsíců, a to pouze na výrobky sloužící k běžnému, nekomerčnímu používání. Záruka se vztahuje na výrobní vady.

Kupující má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady výrobku. Pokud to není možné, je kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku.

Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, při platbě na dobírku dnem převzetí a zaplacení zboží, při platbě předem na účet dnem vyexpedování zboží prodávajícím.

 

7. Reklamace (právo z vadného plnění)

Reklamace se řídí ustanovením zákona č. 40/1964 Sb, Občanského zákoníku, který upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.

Podmínky pro uznání reklamace:

- výrobek byl používán v souladu s návodem a určením

- vada byla oznámena neprodleně po zjištění – nedošlo k překročení záruční lhůty

- byl předložen doklad o zakoupení

- reklamaci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího

- prodávající posoudí oprávněnost reklamace a rozhodne o způsobu řešení

- pokud nebude vada zjištěna nebo pokud se nebude jednat o vadu podléhající záručním podmínkám, nebude reklamace uznána

Reklamaci nelze uplatnit:

- při běžném opotřebení výrobku

- při nesprávném použití výrobku

- při poškození výrobku zaviněném nesprávnou údržbou

Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží během přepravy.

Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne převzetí předmětu reklamace. Prodávající o výsledku reklamace obratem vyrozumí spotřebitele.

Adresa pro zasílání reklamací: Ivana Filipovičová, Tovární 1/5, 66491 Ivančice (tel. 775 680 846)

Formulář pro uplatnění reklamace

 

8. Odstoupení od smlouvy

a) Při zakoupení zboží v e-shopu anavy.cz má kupující právo vrátit zboží bez udání důvodů do 14 dnů od jeho zakoupení, resp. převzetí.

b) Jelikož má zboží charakter osobních hygienických pomůcek, není možné uplatnit právo vrácení zboží u již použitých výrobků.

c) Při vrácení zboží bez udání důvodů bude zaplacená částka poukázána na číslo účtu předložené kupujícím.

d) Prodávající vrátí uhrazenou částku kupujícímu dle podmínek uvedených výše nejpozději do 14 dnů od dne odstoupení od smlouvy.

e) Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

f) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

g) Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

h) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Při vrácení zboží nebude akceptována dobírka!

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

9. Zákaznický účet

a) Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

b) Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

c) Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

d) Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

e) Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

f) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

10. Ochrana osobních dat

Odesláním objednávky kupující souhlasí se zařazením svých údajů do databáze prodávajícího.

Prodávající se zavazuje neposkytnout tyto údaje třetím osobám.

Majitelka a provozovatelka Ivana Filipovičová je podle zákona 101/2000 Sb. § 16 registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů a je dle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) správcem osobních údajů. Více v Podmínky ochrany osobních údajů.

 

11. Osobní konzultace

Pokud si nejste svým výběrem jisti, rádi vám pomůžeme, kontaktujte nás prosím na výše uvedeném e-mailu.

Upozornění: Bez písemného svolení majitele webu www.anavy.cz není dovoleno kopírovat texty popisu zboží či fotografie a používat je pro komerční užití!

 

12. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz