Menu

Cíle společnosti

Při své podnikatelské činnosti dodržovat stanovené Anavy etické standardy:


 • Celý výrobní proces vykonávat v České republice a při výrobě nikterak nezneužívat žádnou pracovní sílu. Nepodlehnout tlaku snižování cen, který často výrobce donutí přesunout výrobu do zemí s levnou pracovní silou.
 • Vyrábět převážně z českých materiálů, případně evropských (když není možné materiál požadované kvality získat v ČR) a jednak tak podporovat místní výrobce, jednak zvýšit jistotu ohledně kvality a zdravotní nezávadnosti použitých materiálů.
 • Při nákupu materiálů (látek), které nemohou být 100% lokální, prověřovat (a dle toho se pak rozhodovat), kolik procent výrobního procesu finálního produktu (látky) proběhne například v často zmiňované Číně, a kolik v České republice nebo v Evropě a to z toho důvodu, že je známo, že výroba u nás probíhá za etičtějších podmínek - jednak směrem k pracovní síle (nezneužívání, adekvátní mzdy, zdravotní, sociální a důchodové pojištění, placená mateřská, dostupnost vzdělání, rovnoprávnost žen...), ale i směrem k životnímu prostředí (emise - normy na odpadní vody a zplodiny, nakládání s odpadními materiály...).
 • Při rozhodování o koupi materiálu (látky) vždy respektovat stanovené hodnoty a raději koupit materiál (látku), která je dražší, ale nenese na sobě zátěž v podobě zneužívání lidí a poškozování životního prostředí.
 • V rámci činnosti vedoucí k prodeji našich výrobků šířit také osvětu v oblasti používání látkových plen a Zero Waste výrobků a do této osvěty a marketingové komunikace také investovat část zisku.
 • Při propagaci nemanipulovat fakty a lživými tvrzeními, nepoužíváme zažitá, leč zavádějící tvrzení (typu např. že jednorázové pleny jsou neprodyšné, že jednorázové způsobují neplodnost atd.). Komunikovat pravdivě.
 • Směrem k zaměstnancům společnosti vytvářet prostředí, ve kterém se bude nejenom dobře žít a pracovat, ale které také bude podporovat pocit sounáležitosti v týmu a chuť podílet se na rozvoji společnosti.
 • Podporovat zaměstnávání znevýhodněných žen s dětmi, a to i zkrácenými úvazky. Kancelářské prostory jsou dětem přátelské s vyhrazeným prostorem pro hraní, odpočinek nebo studium.
 • Ve všech oblastech podnikatelské činnosti respektovat a dodržovat platné zákony ČR.

Cíle v otázce Anavy kvality:


 • Kvalita výrobků musí vždy splňovat stanovené standardy v režimu „jako pro vlastní děti“: funkčnost, praktičnost, zdravotní nezávadnost, minimální ekologická stopa, pohodlí, krásný vzhled, bezchybné provedení (ušití). Kvalitou tak nadále být nejlepší plenkou na trhu.
 • Pro výrobu nakupovat pouze takové látky, které jsou certifikovány evropským certifikačním standardem Öko-Tex. Látky, u nichž dodavatel tento certifikát nemá, ji nechat testovat v českých laboratořích.
 • Pro výrobu používat pouze dlouhodobě ověřené materiály a neexperimentovat na zákaznících. Každý nový materiál nejdříve pečlivě otestovat, ne jen laboratorně, ale i uživatelsky.
 • Udržet Anavy kvalitu produkovaných výrobků, ale i poskytovaných služeb našim zákazníkům (osvěta, poradenství, expedice…). Při poskytování poradenského servisu, stejně jako při veškeré komunikaci se zákazníky, se držet přátelského přístupu, vstřícnosti a pravdomluvnosti.
 • V oblasti plenkového sortimentu udržet poskytovanou flexibilitu pro mnoho způsobů a druhů zabalení dítěte, ale i ve volbě i různých materiálů, aby si každý mohl vybrat, co mu nejvíce bude vyhovovat.  Stejně tak přinášet variabilní řešení pro různé ekonomické situace v závislosti na tom, kolik chce nebo může kdo do pořízení plenkové výbavičky investovat.

Cíle směřující k ochraně životní prostředí:


 • Při realizaci činností společnosti vždy zvažovat možnosti provedení a volit takovou, která s sebou nese minimální zátěž pro životní prostředí. A to jak ve volbě použitých materiálů, tak například i tak, že nebudeme balit výrobky do žádných přebytečných (plastových) obalů, co následně skončí v koši, čímž pomůžeme regulovat enormní množství těžko rozložitelného odpadu. K expedici maximálně používat krabice a materiál, který je v oběhu, a efektivně recyklovat obaly a materiály od jiných dodavatelů (krabice, sáčky, výplně…). Také zbytečně neplýtvat zdroji a vyprodukovaný odpad třídit v režimu Eko-kom.
 • V rámci průběžného rozšiřování vyráběného doplňkového sortimentu vhodného pro životní styl Zero Waste podporovat svojí nabídkou a marketingovou komunikací naše zákazníky nebát se učinit snadné a možné kroky přibližující je k regulaci domácího odpadu.

Cíle v otázce rozvoje a růstu společnosti:


 • Neustále prověřovat nejenom dodržování stanovené Anavy kvality, ale také sledovat vývoj a trendy, aby Anavy svojí nabídkou byla zároveň společností moderní.
 • Dále prohlubovat a upevňovat povědomí o značce Anavy, jejíž „tvář je čitelná“ a každý ví, co může očekávat, když se řekne Anavy.
 • V  komunikaci směrem k zákazníkům a v marketingových aktivitách se zaměřovat především na osvětu a představování hodnot společnosti, které se mohou stát hodnotami společnými s našimi zákazníky.
 • Obratový vývoj společnosti směřovat k růstu při současném udržení stanovené Anavy kvality, etických zásad a zásad k ochraně životního prostředí. Následně zisk generovaný tímto růstem vracet zpět do posílení těchto hodnot a cílů.
 • Část zisku investovat také do průběžného nákupu a rozvoje IT technologií, aby poskytované služby probíhaly nejenom na vysoké úrovni a profesionálně, ale také aby všechna data (firemní i zákaznická) byly v bezpečí.