Menu

Jsme sociální podnik

Hlásíme se k principům sociálního podnikání. Ne z dotačních důvodů, žádnou dotaci jsme nečerpali a nečerpáme, ale principy a definice sociálního podniku jsou nám vlastní od samého začátku našeho podnikání. Vlastně bychom na základě jiných principů ani podnikat nechtěli, protože jak vyplývá právě i z našich stanovených cílů, naše podnikání musí naplňovat etické, kvalitativní, environmentální a společensky prospěšné cíle, které velmi blízce korespondují právě s náplní sociálního podniku.

Oficiálně jsme se k sociálnímu podnikání přihlásili počátkem roku 2020, jakožto letití realizátoři sociálního podnikání.

A co si pod tím v praxi můžete představit?

Anavy naplňuje SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÝ CÍL

Máme dva společensky prospěšné cíle:
 
 1. Je jím už samotný předmět naší činnosti – výrobou a prodejem látkových plen šetříme životní prostředí a pomáháme dětem i jejich maminkám.
 2. Zaměstnáváme maminky pečující o děti mladší deseti let, které jsou znevýhodněné na trhu práce. Mezi nimi jsou i matky samoživitelky.

Anavy je v souladu se SOCIÁLNÍM PRINCIPEM

Jinými slovy - jsme integrační sociální podnik.
 
 • Zaměstnáváme 50 % znevýhodněných zaměstnanců. V našem případě se jedná o maminky pečující o děti mladší deseti let, nevyjímaje matek samoživitelek. Jsou to právě maminky, které jsou zároveň našimi zákaznicemi a tak velmi dobře víme, jak se mnohdy potýkají s možností uplatnit se na trhu práce. Jednak se zaměstnavatelé obávají  zaměstnávat matky od malých dětí, a jednak je pro samotné maminky mnohdy nereálné nastoupit do zaměstnání na plný úvazek. Proto si naše zaměstnankyně pochvalují nejenom příležitost u nás pracovat, ale právě i to, že se nebráníme "ušít" jim úvazek tzv. na míru, aby zvládaly dobře skloubit toliko potřebnou péči o své děti s potřebou druhou, a to potřebou docházet do zaměstnání. Velmi přínosná je tato naše politika i pro matky samoživitelky, u kterých je otázka zaměstnanosti přímo životně zásadní.
 • Naše prostory sídla společnosti jsou zároveň dětem přátelské s vyhrazeným prostorem pro hraní, odpočinek nebo studium, takže v situacích, kdy dítě nemůže jít do školky nebo školy, mají naši zaměstnanci možnost vzít s sebou dítě do zaměstnání.
 • Našim zaměstnancům z této znevýhodněné skupiny je poskytována individuální psychosociální podpora prostřednictvím odborného pracovníka. V případě jakýchkoli problému a obtíží mají možnost odborné konzultace se speciálně vyškoleným pracovníkem.
 • Tito zaměstnanci jsou vzděláváni dle individuálních možností. Nedostatečná kvalifikace na počátku není důvodem k nepřijetí, jsme ochotni nového pracovníka patřičně doškolit či dovzdělat.
 • Záleží nám na tom, aby se u nás naši zaměstnanci cítili být součástí dění, a proto nám není cizí pravidelně je informovat nejenom o chodu společnosti, o jejím postavení na trhu, úspěších a cílech, ale také jsou naši zaměstnanci přirozeně zapojování do rozhodování. V praxi se jedná o celofiremní porady, na kterých se diskutují možnosti, varianty, provedení… Zapojovat zaměstnance do rozhodovacího procesu se nám velmi osvědčilo pro tvorbu dobého klima společnostia vnímáme to jako dobrý krok pro podporu sounáležitosti týmu a chutě podílet se na rozvoji společnosti.

Anavy je v souladu s EKONOMICKÝM PRINCIPEM

Základním principem sociálního podnikání je odlišný přístup vlastníků k zisku z podnikání. Vlastníci integračního sociálního podniku se vědomě zavazují k tomu, že jeho větší část (alespoň 51 %) reinvestují zpět do firmy. Anavy se zavazuje k tomu, že alespoň 51% zisku reinvestuje zpět do firmy na další rozvoj svého sociálního podnikání. Reinvestice většiny zisku je naší běžnou praxí již několik let a budeme v tom pokračovat i nadále (viz naše čestné prohlášení na konci pod textem).

Anavy je v souladu s ENVIRONMENTÁLNÍM PRINCIPEM

 • Naše produkty vyrábíme s ohledem na životní prostředí.
 • Zcela zásadní je pro nás, že naše Anavy výrobky samy o sobě svojí podstatou napomáhají chránit životní prostředí. Jsou ekologickou variantou k výrobkům jednorázovým, které životní prostředí zatěžují a nechávají za sebou těžko odbouratelnou ekologickou stopu. Kromě výroby se zaměřujeme také na osvětu, jinými slovy nerealizujeme ani tak prodejní marketing, jako spíše osvětový marketing s cílem rozšířit povědomí o možnosti nahradit jednorázové pomůcky pratelnými látkovými.
 • Dále pak v samotném výrobním procesu vždy zvažujeme možnosti provedení a volíme takovou, která s sebou nese minimální zátěž pro životní prostředí. A to jak ve volbě použitých materiálů, tak například i tak, že nebalíme výrobky do žádných přebytečných (plastových) obalů, co následně skončí v koši, čímž pomáháme regulovat enormní množství těžko rozložitelného odpadu. K expedici pak používáme krabice a materiál, který je v oběhu, a efektivně recyklujeme obaly a materiály od jiných dodavatelů (krabice, sáčky, výplně…). Také zbytečně neplýtváme zdroji a vyprodukovaný odpad třídíme v režimu Eko-kom.
 • Dále v rámci průběžného rozšiřování vyráběného doplňkového sortimentu zavádíme takové výrobky, které jsou v souladu se životním stylem Zero Waste, a podporujeme svojí nabídkou a marketingovou komunikací naše zákazníky, aby se nebáli učinit snadné a možné kroky přibližující je k regulaci domácího odpadu.
 • V roce 2019 jsme do výroby dětských kalhotových plen a savých jader zavedli nový materiál, a to bambusové froté, ve kterém je běžná polyesterová příze nahrazena přízí vyrobenou z recyklovaného plastu. Společně tak pomáháme smysluplně využít enormní množství těžko rozložitelného plastového odpadu. Jednou naší plenou se savými jádry zrecyklujeme dvě plastové lahve!
 • V roce 2020 jsme učinili další změny ve volbě dodavatelů materiálů, tak aby i další naše výrobky mohly být šity z látky z příze, která je vyrobena z recyklovaného plastového odpadu. Tím jsme docílili, že cca 80% našeho výrobkového portfolia je vyráběno z látky z recyklované příze.

Anavy je v souladu s MÍSTNÍM PRINCIPEM

 • Naše společnost zaměstnává místní obyvatele. Při výběru nových pracovníků tak pro nás hraje důležitou roli, zda je uchazeč lokálně žijící v blízkosti naší společnosti. Případná nedostatečná kvalifikace pak není důvodem k nepřijetí, jsme ochotni nového místního pracovníka patřičně doškolit či dovzdělat.
 • Naše společnost preferuje místní dodavatele vždy, když je to možné.
 
Čestné prohlášení Anavy
Společnost Anavy na svoji čest prohlašuje, že alespoň 51 % zisku reinvestuje zpět do firmy na další rozvoj svého sociálního podnikání.